foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

2020procentai

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu karantino metu

Bendravimas ir bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių vyks naudojant:

  • elektroninį TAMO dienyną;
  • progimnazijos tinklalapį;
  • elektroninį paštą;
  • telefoną;
  • Messenger;
  • Zoom platformą.

Pamokų laikas

Pamokos Pamokų laikas
1 pamoka  9.00–9.30 val.
2 pamoka  9.35–10.05 val.
3 pamoka  10.10–10.40 val.
4 pamoka  10.45–11.15 val.
5 pamoka  11.20–11.50 val.
Pietų pertrauka  11.50–12.20 val.
6 pamoka  12.20–12.50 val.
7 pamoka  12.55–13.25 val.
8 pamoka  13.30–14.00 val.
Pedagogų refleksija  14.00–15.00 val.
Konsultacijų laikas tėvams 17.00–18.00 val.

Bibliotekos aptarnavimo karantino metu laikinosios taisyklės

Mokinių veikla:

  • reguliariai, nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino paskelbimo pabaigos, penkias dienas per savaitę, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, nuosekliai pagal savo įprastą pamokų tvarkaraštį atsakingai mokosi mokomi mokytojų ir savarankiškai;
  • laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis, nuolat kontaktuoja ir konsultuojasi su dalykų mokytojais;
  • neplatina mokytojo siųstos audio/video medžiagos be mokytojo ar progimnazijos administracijos sutikimo;
  • informuoja klasių vadovus, jei negali dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos.

 

 Plačiau

Dėl mokinių pavasario (Velykų) atostogų

Vadovaudamasi 2020 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-349, koreguoju 2019–2020 mokslo metų Alytaus Panemunės progimnazijos ugdymo planą ir skiriu mokiniams 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d. pavasario (Velykų) atostogas.

Rekomenduojama būti namuose ir (išskyrus būtinybę) nesilankyti viešosiose vietose. Informaciją apie tolesnį mokymąsi pateiksime Tamo ir progimnazijos interneto svetainėje.

Alytaus Panemunės progimnazijos direktorė
Giedrė Romaškienė

Saugesnio interneto 2020 savaitė

Vasario 10–15 dienomis progimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė į „Saugesnio interneto 2020 savaitės“ veiklas. Detaliau su veiklomis ir jų rezultatais galima susipažinti šiame video.

Martyno laimėjimas dr. J. P. Kazicko moksleivių informacinių technologijų konkurse

Vasario 14 d. Alytaus Jotvingių gimnazijoje vyko Dzūkijos regiono dr. J. P. Kazicko moksleivių informacinių technologijų ir programavimo konkursas.

Konkursas vyksta dviem etapais. Pirmiausiai KTU Informatikos fakultetas kartu su mokyklomis suorganizuoja penkis regioninius konkursus: Dzūkijoje, Aukštaitijoje, Suvalkijoje, Žemaitijoje ir Kaune, kuriuose kviečiami dalyvauti minėtų regionų moksleiviai. Jaunuoliai savo jėgas išbando programavime ir informacinių technologijų taikyme. O kovo 14 d. Kaune vyks baigiamasis dr. J. P. Kazicko forumas. Visų konkursų laureatai apdovanojami Kazickų šeimos fondo prizais.

Šiais metais konkurse dalyvavo du mūsų mokyklos mokiniai 7a klasės mokinė Vakarė Juonytė ir 8b klasės mokinys Martynas Astikas (IT mokytoja metodininkė Jūratė Archangelskienė). Didžiausi sveikinimai Martynui – jis Dzūkijos regiono dr. J. P. Kazicko moksleivių informacinių technologijų konkurso nugalėtojas!

 20200214 kazicko konkursas

Copyright © 2020 Alytaus Panemunės progimnazija