foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

2018procentai

Panemunės pagrindinėje mokykloje – galimybė mokytis ir tobulėti

2018 metų balandžio 6 dieną Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė mokytojų konferencija „Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos: būdai mokinių pasiekimams gerinti įvairių dalykų pamokose“. Konferencijos partneriai: leidykla „Šviesa“, Alytaus miesto pedagoginė psichologinė taryba ir Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla.

Renginį muzikiniais kūriniais pradėjo panemuniškiai Toma Mensevičiūtė ir Mantvydas Kirkliauskas. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Giedrė Romaškienė. Konferenciją moderavo Ingrida Navalinskienė, leidyklos „Šviesa“ leidinių vadovė. Plenariniame posėdyje buvo pristatyti 4 pranešimai: „Mokymosi strategijų taikymas įvairių dalykų pamokose“, „Kodėl nuskendo „Titanikas“, arba (ne)paprastos išlikimo žinutės mokytojams“, „Ateitis prasideda šiandien: integruoti skaitmeniniai sprendimai šiuolaikinei mokinių kartai“ ir „Kaip mokosi mokytojai: pokyčių valdymas kintančioje švietimo sistemoje“. 

Antrojoje konferencijos dalyje mokytojai dalyvavo Meistrystės klasių užsiėmimuose. Lietuvių kalbos mokytojai analizavo, kaip efektyviai organizuoti darbą lietuvių kalbos pamokose, kokia turi būti tradicijų ir inovacijų dermė mokant kalbinio raštingumo, domėjosi nauju lietuvių kalbos ir literatūros mokymo turiniu 9–10 klasei, anglų kalbos mokytojai bandė atrasti receptų, kaip efektyviai mokyti anglų kalbos, istorijos mokytojai aiškinosi, kokia turi būti istorijos pamoka šiuolaikiniams mokiniams, o matematikos mokytojai susipažino su šiuolaikinėmis mokymo(si) strategijomis: būdais mokinių pasiekimams gerinti dirbant su matematikos vadovėliais „Atrask“ bei „Tempus“. Džiugu, kad ir mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Asta Kibildienė ir Ingrida Visockienė, sėkmingai vykdančios lietuvių kalbos turinio atnaujinimo veiklas, Meistrystės klasėje, skirtoje 5–8 klasėse dirbantiems lietuvių kalbos mokytojams, pristatė mišraus mokymo(si) scenarijus progimnazijai.

Irma Jauneikienė,
Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su Vilniaus Antakalnio progimnazija

Per mokinių atostogas Alytaus Panemunės pagrindinėje mokykloje lankėsi Vilniaus Antakalnio progimnazijos vadovai ir mokytojai. Šio susitikimo tikslas – skatinti mokyklų partnerystę, mokytojų bendradarbiavimą, pasidalinti gerąja patirtimi, kaip mokyti kūrybiškai ir inovatyviai.

Jaunių choro „Aušra“, vadovaujamo muzikos mokytojos metodininkės Giedrės Petkevičienės, dainininkės pasveikino svečius skambia daina, mokyklos direktorė Giedrė Romaškienė – nuoširdžiais sveikinimo žodžiais. Po to panemuniškių komanda pristatė mokyklos stiprybes: ugdymo organizavimą tiriant, mobiliųjų įrenginių panaudojimą ugdymo procese, bibliotekos veiklos išskirtinumą, bendruomeniškumo puoselėjimą, projekto metodo panaudojimą, popamokinės veiklos organizavimą, „Micro:bit“ kompiuteriukų panaudojimo galimybes, kiekvieno mokinio pažinimo įrankius ir kt. Susidomėję klausėmės ir svečių iš Vilniaus pristatymo. Sužinojome, kuo savita Antakalnio progimnazijos bendruomenė, atradome ir panašumų.

Pažintį su mokykla tęsėme muziejuje, bibliotekoje, sporto salėje, pradinių klasių, matematikos bei informacinių technologijų kabinetuose. Pokalbiai, vykę įvairiose ugdymo aplinkose, buvo tikslingi: mokytojai pristatė pamokose taikomus aktyviuosius ugdymo(si) metodus. Baigiamasis susitikimo akcentas – bendradarbiavimo sutarties pasirašymas ir, žinoma, pažintis su Alytumi.

Irma Jauneikienė,
Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

20180403 bendradarbiavimas

 

Panemunės pagrindinėje mokykloje – velykinių puokščių-kompozicijų paroda „Čir vir vir pavasaris“

2018 metų kovo 26 dieną mokykloje atidaryta velykinių puokščių-kompozicijų paroda „Čir vir vir pavasaris“. Susirinkusius pasigrožėti puokštėmis mokyklos direktorė Giedrė Romaškienė sveikino su pavasariu, o 3a klasės mokiniai (mokytoja Sigita Gudaitienė) pakvietė linksmam šokiui. Kompozicijos stebina išradingumu, originalumu bei išmone. Mokiniai puokštes kūrė ir su klasės draugais, ir individualiai, ir su šeimomis, močiutėmis, krikšto mamomis... Už kūrybiškumą ir aktyvumą dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Vieni iš kitų pasisėmę įdomių idėjų, puošime namus ir lauksime šv. Velykų – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventės.

Nuoširdžiai dėkojame parodą „Čir vir vir pavasaris“ organizavusiai pradinių klasių mokytojai metodininkei Sigitai Gudaitienei ir jai talkinusiai dailės mokytojai Gailutei Lankelienei.

20180326 puokstes

Neringos Vaitkutės laimėjimas mažojoje užsienio kalbos olimpiadoje

Neringa Vaitkutė, 6a klasės mokinė, Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 6–8 klasių mokinių mažojoje užsienio (anglų) kalbos olimpiadoje laimėjo antrąją vietą. Mokinę moko Karen Sahakov, vyresnysis anglų kalbos mokytojas.

20180326 mazojiolimpiada

Jaunių choras „Aušra“ pakviestas į Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos“

2018 metų kovo 25 dieną Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos jaunių choras „Aušra“ (vadovė Giedrė Petkevičienė, muzikos mokytoja metodininkė, akomponiatorė Daiva Šilinskienė) dalyvavo 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos“ Dainų dienos „Vienybė težydi“ chorų atrankoje, kuri vyko Alytaus kultūros ir komunikacijos centre.

Chorų pasirodymus vertino kompetentinga komisija – Raimundas Katinas, Lietuvos dainų švenčių meno vadovas, dirigentas, Donatas Zakaras, kompozitorius, Dainų dienos koordinatorius, LNKC muzikos poskyrio vyriausiasis specialistas, Algirdas Šumskis, choro dirigentas, KU Menų fakulteto docentas.

Labai džiaugiamės, kad Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos jaunių chorą „Aušra“ komisija pakvietė atvykti į Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos“, kuri vyks birželio 30 – liepos 6 dienomis.

Dainų šventė – tai prasmingas senųjų tradicijų tęstinumas – bendra tautos kultūra, istorija, patirtis. Ji mus visus vienija ir sutelkia naujiems siekiams. Džiaugiasi vaikų širdys, dainų šventė juos suartina, teikia pasididžiavimą mūsų Tėvyne.

Giedrė Petkevičienė,
muzikos mokytoja metodininkė

20180325 choras

Martynas Astikas – IT taikymo konkurso antrosios vietos laimėtojas

2018 m. kovo 23 d. Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje vyko Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių informacinių technologijų taikymo konkursas. Konkurso tikslas – lavinti mokinių darbo kompiuteriu įgūdžius. Konkurso metu mokiniai turėjo atlikti užduotis kompiuteriu (Piešimo, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint programomis).

Džiaugiamės, kad šiame konkurse mūsų mokyklos 6b klasės mokinys Martynas Astikas (mokytoja Jūratė Archangelskienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė) 5–6 klasių grupėje užėmė antrąją vietą.

20180323 it

2017–2018 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių finalinėse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių (gim. 2005 m. ir jaunesnių) varžybose Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos komanda iškovojo trečiąją vietą

2018 metų kovo 23 dieną Vilniaus Balsių progimnazijoje vyko 2017–2018 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių (gim. 2005 m. ir jaunesnių) varžybos. Pirmąją vietą iškovojo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos komanda, antrąją – Mažeikių Pavasario pagrindinė mokyklos komanda, trečiąją – Alytaus Panemunės pagrindinė mokyklos komanda (Arūnas Sakalauskas, kūno kultūros mokytojas metodininkas, ir Vilma Sinkevičienė, vyresnioji kūno kultūros mokytoja).

Pirmą kartą mokyklos istorijoje „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių varžybose Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos mokinių komanda iškovojo tokią garbingą vietą. Tarp Lietuvos mokyklų būti tretiems – labai didelis pasiekimas! Didžiuojamės, džiaugiamės ir sveikiname panemuniečius!

20180323 vikrus

Mokyklos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ ( gim. 2005 m. ir jaunesnių) komanda: Cibulskas Augustas, Čepkauskas Arminas, Deimantavičius Augustas, Jovaišis Justinas, Kasperavičiūtė Gabija, Kundrotaitė Ineta, Kuzmickaitė Gustė, Mensevičiūtė Toma, Miežlaiškytė Mingailė, Osteikaitė Ieva, Pangonis Domantas, Pockevičius Paulius, Rimskytė Ugnė, Rubliauskaitė Aidija, Silvanavičius Mindaugas, Slavinskas Astijus, Stasionytė Kristina, Stepanavičius Domantas, Šilalė Kristupas, Valukonytė Vasarė, Žilionis Matas.

 

 

Copyright © 2018 Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla