foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

Vinco Krėvės gyvenimo ir kūrybos keliais

Kiekvienas Lietuvos regionas turi iškilią asmenybę, garsinusią mūsų šalį kultūrine, politine veikla. Toks nepaprastas žmogus mums, dzūkams, yra rašytojas Vincas Mickevičius-Krėvė, kurio 135 -ąsias gimimo metines paminėjome vakar.

4b klasės mokinukai ankstyvą rytmetį pradėjo klausydami ištraukų iš Vinco Krėvės apsakymo „Antanuko rytas“. Jas mokyklos muziejuje skaitė šios klasės mokinys Martynas Vyturys kartu su savo močiute. Mokytoja Ina Dumbliauskienė įdomiai papasakojo apie Vincuko vaikystę. Aptarėme senelės begalinę meilę anūkėliui, jos pamaldumą, rūpestingumą, Vincuko jautrumą ir smalsumą. Vaikai prisiminė savo senelius, papasakojo apie kartu leidžiamą laiką.

Šia proga mūsų mokyklos 5, 7 ir 8 klasių mokiniai, lydimi lietuvių kalbos mokytojų Laimos Ryženinienės ir Inos Dumbliauskienės, lankėsi rašytojo tėviškėje Subartonyse. Kelionė tapo puikia literatūros ir istorijos pamoka, kurioje buvo prisimintas sunkus mūsų tautos kelias į mokslą, laisvę, rašytojo vaikystė, prabėgusi šiame mažame Dzūkijos kaime. Vinco Krėvės memorialinio muziejaus direktorė Evelina Buržinskienė įdomiai papasakojo apie šakotą rašytojo asmenybę, gyvenimą. Mokiniai uždegė žvakutes ant Vinco Mickevičiaus-Krėvės,jo žmonos ir dukters kapo Subartonių kaimo kapinaitėse.

Kelionė į Subartonis – tai gera proga pamąstyti apie mūsų literatūros milžiną, užaugusį mažoje Dzūkijos kaimo trobelėje.

Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos informacija

Copyright © 2018 Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla