foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Panemunės pagrindinės mokyklos valančiukai projekte „Ateik ir pakviesk draugus“

Spalio 20–21 dienomis Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos valančiukai (vadovė mokytoja Reda Savulionienė) dalyvavo respublikinio valančiukų projekto „Ateik ir pakviesk draugus“ renginiuose „Sūduvos šviesuolių keliais“ bei „Pažink Dzūkijos kraštą“, skirtuose Lietuvos 100-mečiui paminėti.

Projektinę veiklą pradėjome šv. Mišiomis Marijampolės šv. arkangelo Mykolo bazilikoje. Po jų aplankėme prezidento Kazio Griniaus muziejų, Rygiškių Jono gimnaziją, sustojome prie skulptoriaus Kęstučio Balčiūno paminklo „Tautai ir kalbai“, kuriuo įprasmintas visų lietuvių tautinės savimonės ir kalbos gaivintojų indėlis į gimtosios kalbos, kultūros, tautiškumo išsaugojimą.

Papietavę važiavome į Lūginę – palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškę. Čia pasodinome ąžuoliuką, sudeginome blogus savo darbus, dainavome dainą „Žemėj Lietuvos“.

Ožkabaliuose dalyvavome edukacijoje, skirtoje pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ redaktoriui, lietuvių tautos patriarchui Jonui Basanavičiui. Gilų įspūdį paliko klasicistinis Paežerių dvaras. Viešiedami „Tautiškos giesmės“ autoriaus Vinco Kudirkos tėviškėje, sugiedojome Lietuvos himną. Vakarop atvykome į Šventežerį,susipažinome su krašto istorija ir smagiai leidome laiką diskotekoje.

Šeštadienį lankėme Metelių regioninį parką, dalyvavome diskgolfo varžybose Lazdijų mero taurei laimėti.

Dviejų dienų respublikinį renginį vainikavo šv.Mišios Kryžių koplyčioje. Džiaugiamės padėkomis, naujomis pažintimis, geromis emocijomis, gerai praleistu laiku. Grįžome praturtėję naujais draugais, tikėjimu, meile ir viltimi.

Reda Savulionienė,
Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė

Copyright © 2018 Alytaus Panemunės progimnazija