foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Mokyklos misija

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bei priešmokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, tenkinančias mokinių poreikius, parengti mokinius sėkmingam tolesniam mokymuisi.

Vertybės

  • Bendruomenės narių saugumas.
  • Nuolatinis tobulėjimas.
  • Saviraiška.
  • Pagarba.
  • Pasitikėjimas.
  • Partnerystė.
  • Pilietinis aktyvumas.
  • Atsakomybė.

Vizija

Šiuolaikiška pagrindinė mokykla, atvira pozityviai kaitai, sėkmingai ir kokybiškai įgyvendinanti priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas.

Copyright © 2018 Alytaus Panemunės progimnazija