foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

hair saloon

Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimas

Važiavimo išlaidos kompensuojamos:

  1. Kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokiniams, važinėjantiems  į mokyklą ir atgal iki 40 kilometrų darbo dienomis pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir tolimo reguliaraus susisiekimo autobusais, jei Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla yra artimiausia atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdanti mokykla.
  2. Kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems 9–10 klasių mokiniams, važinėjantiems į mokyklą ir atgal iki 40 kilometrų darbo dienomis pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir tolimo reguliaraus susisiekimo autobusais.
  3. Ypatingais atvejais Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai pritarus, švietimo įstaigos direktorius turi teisę sudaryti mokinių pavežėjimo sutartis su šių paslaugų teikėjais.

Važinėjantys mokiniai iš rajono į mokyklą ir atgal važiavimo bilietus, suklijuotus ant atitinkamos formos popieriaus lapo, patvirtintus klasės auklėtojo parašu per kiekvieno mėnesio pirmas penkias dienas imtinai pristato mokyklos socialiniui pedagogui arba klasės auklėtojui. Švietimo įstaiga, gavusi lėšas mokinių važiavimo išlaidoms kompensuoti, per 10 dienų perveda jas į gavėjų (mokinių tėvų, kitų teisėtų mokinių atstovų arba mokinių nuo 16 m. amžiaus, mokinių pavėžėjimo paslaugų teikėjų) sąskaitas. Mokiniams iki mokyklos direktoriaus nustatyto termino be pateisinamos priežasties (liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, artimųjų mirtis, nenugalimoji jėga ir pan.) nepateikus važiavimo bilietų, kompensacija už praėjusius mėnesius neperskaičiuojama ir nemokama.

 

 

Copyright © 2018 Alytaus Panemunės progimnazija